ÖZGEÇMİŞ

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi (İÜ) fizik bölümünden, yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nükleer Enerji Enstitüsü Nükleer Enerji anabilim dalından almıştır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu-Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde çalışma hayatına atılan Nafiye Güneç KIYAK, doktora derecesini almasının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bursuyeri olarak Gesselshaft für Strahlen und Umweltforshung-Munchen (Münih Radyasyon ve Çevre Araştırma Enstitüsü’nde) nükleer teknikler ve uygulamaları, nükleer santrallerin çevre analizleri ve radyasyon dozimetrisi konularında çalıştı ve araştırmalarda bulundu. Türkiye’ye döndükten hemen sonra 1992 yılında doçent ve 1998 yılında ise profesör oldu.

Prof. Nafiye Güneç Kıyak 2010-2015 yılları arasında Işık Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Görevleri arasında Kurucu Fizik Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yer almaktadır. Ayrıca IŞIK Üniversitesi bünyesinde bulunan, arkeolojik buluntuların tarihlendirilmesi, jeolojik sedimentlerin analizi ve tarihlendirilmesi konularında araştırmaların gerçekleştirildiği Lüminesans Araştırma ve Arkeometri Laboratuvarını kurdu. 2011 – 2015 yılarında Işık Üniversitesi rektörü olarak görev yaptı. 2015-2018 yılları arasında Fevziye Meltepleri Vakfı  CEO ‘su olarak çalışan Nafiye Güneç Kıyak ulusal ve uluslararası platformlarda bilim ve eğitim üzerine bir çok çalışmaları bulunmaktadr.